Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Opće vijesti

Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13; 85/15,69/22), objavljuju se informacije vezane za poslovanje Tehničke škole Bjelovar te korisni linkovi. 

Službenik za informiranje je tajnica škole Nives Hlupić, spec.publ.admin. Zahtjev za pristupom informacijama nalazi se u privitku,  podnosi se pismenim putem i dostavlja u Tajnišvo  u uredovno vrijeme.

Adresa škole: Tehnička škola Bjelovar, Dr. Ante Starčevića 28, 43 000 Bjelovar, s naznakom ” za Službenika za informiranje ” 

Kontakti: 043/242-139

E-mail adresa: nives.hlupic@skole.hr

OBRAZAC – Zahtjev za pristup informacijama 

OBRAZAC – Dopuna Zahtjevu za pristup informacijama

IZMJENE KRITERIJA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE (NN 141/22)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka:

Nives Hlupić, spec. publ.admin. 

e-mail: nives.hlupic@skole.hr 

tel: 043/242-139

+ Pravilnik o video nadzoru i zaštiti podataka 

POVJERLJIVA OSOBA

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe.pdf

 Povjerljiva osobe za provedbu postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti: Petra Čiček Pomper, dipl. ing.

Zamjenik povjerljive osobe za provedbu postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti: Ivan Peić, dipl. ing.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA SVJEDODŽBI 

Duplikate ili prijepis svjedodžbe Škola izdaje samo u slučaju ako je originalna svjedodžba izgubljena ili uništena.
Zahtjevom za izdavanje duplikata svjedodžbe, koji možete preuzeti na ovoj stranici, možete zatražiti izdavanje duplikata svjedodžbe. U tom slučaju Škola ponovno izrađuje dokument ( duplikat svjedodžbe) prema podacima iz matične knjige učenika i e matice.
Zahtjevi za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbi predaju se, a duplikati/prijepisi se preuzimaju, u tajništvu škole od 08,00 do 12,00 sati.
Potrebno je dostaviti u tajništvo Škole:

– Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe (vlastoručno potpisan)

Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne svjedodžbe, a ako škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje prijepis ocjena na praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja.

Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili doći po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju osobi koja će podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć.

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Zahtjev za izdavanje duplikata svjedodžbe.docx