Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// šk. god. 2022./23.

Raspored predmetnih informacija

ime i prezime nastavnika dan u tjednu, sat
Ana Barušić Nadilo utorak, 9.40-10.25
Miroslav Bezjak utorak, 13.10-13.55
Ivana Cikoja srijeda, 9:40-10:25
Sanela Cinek petak, 14:50-15:35
Petra Čiček Pomper utorak, 17:30 h -18:15 h
Martina Čukman petak, 16:40-17:25
Katarina Bandur srijeda, 11:30 – 12:15
Igor Domšić utorak, 12.20 – 13.05
Josip Franjić četvrtak, 13:10-13:55
Emina Grmić petak, 11:30-12:15
Đurđa Haić četvrtak, 19:00-19:15
Robert Herčeki srijeda, 16:40 – 17:25
Bojan Horvat ponedjeljak, 12:20-13:05
Matija Ipša ponedjeljak, 16:40-17:25
Anita Karlovac četvrtak, 11:30 – 12:15
Josip Kolar petak, 14:00-14:45
Nasta Kos ponedjeljak, 9:40-10:25
Jasmina Krznarić Smok ponedjeljak, 8.50-9.35
Ružica Kuštić Melkić srijeda, 12:20-13:05
Daria Luketić petak, 14:50-15:35
Darko Lusavec petak, 11:30-12:15
Sanja Ljubić petak, 14:50 – 15:35
Tatjana Marušić ponedjeljak  14:00-14:45
Zvonimir Mesić petak. 14.00 – 14:45
Branko Milić srijeda, 14:50-15:35
Sanja Novotni ponedjeljak, 8:45-9:35
Ivan Pašalić utorak. 8.50-9.35
Ivan Peić ponedjeljak, 13:10-13:55
Ivana Plh Bosanac četvrtak, od 9:40 do 10:25
Josip Sabolić petak, 15:40-16:25
Ljudevit Sakal srijeda. 14:00 – 14:45
Tanja Sukser Jajaš petak, 14: 50 – 15:35
Branko Šola srijeda. 16:40 – 17:25
Ivana Tudić četvrtak, 9:40-10:25
Ivan Tudić četvrtak. 17:30-18:15
Željko Varga utorak, 14:50 – 15.35
Kristina Vidak srijeda, 17:30 – 18:15
Dario Vidić ponedjeljak. 11:30-12:15