Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Nekategorizirano

Strojarski računalni tehničari

Strojarski računalni tehničari bave se poslovima vezanim uz projektiranje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i strojeva. Oni planiraju materijal, alate, kapacitet strojeva, određuju način obradbe, redosljed postupaka, normative materijala i vremena izradbe te određuju kvalitetu i preciznost koju treba postići obradbom. Mogu raditi u odjelima konstrukcije strojeva i alata, na pripremi i vođenju proizvodnje strojnih dijelova i alata te u kontroli rukovanja i održavanja alatnih strojeva u proizvodnim pogonima. Konstruiranjem alata i strojeva bave se, u pravilu, u timu sa strojarskim inženjerima. Strojarski računalni tehničari crtaju i proračunavaju različite elemente strojeva ( npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd. ). Pri tomu se koriste priručnicima s podacima o tehničkim materijalima i njihovoj obradi te o standardizaciji elemenata strojeva. Za sve proračune, crtanje pa i simuliranje rada stroja, računalni tehničari u strojarstvu se koriste računalom i primjerenim programskim paketima. Strojarski računalni tehničar mora dobro poznavati struku (strojarstvo) da bi mogao primjeniti računalo u svakodnevnom radu. On vrši konstruiranje pomoću računala (AutoCAD, Catia) i izrađuje tehničku dokumentaciju te programe za numerički upravljane strojeve. Vrši upravljanje proizvodnim procesima pomoću računala, kako u području strojarstva tako i u drugim srodnim područjima. Za uspješno obavljanje posla računalni tehničar u strojarstvu treba posjedovati temeljna teorijska i praktična znanja kao strojarski tehničar, ali i dodatna znanja koja se odnose na poznavanje i primjenu računala i na poznavanje i primjenu strojeva vođenih računalom s naglaskom na računalima upravljanim numeričkim strojevima( NUAS ), ali i princip rada numerički upravljanih strojeva u drugim strukama. On je osposobljen za rad s numeričkim upravljanim alatnim strojevima, odnosno tokarilicama i glodalicama, kojima upravlja računalnim programom.

Tako osposobljeni tehničar moći će se brzo uključiti u proizvodni proces i primjeniti modernu tehnologiju. Na taj način će ubrzati proces proizvodnje – s manjim brojem dobro osposobljenih djelatnika i modernom tehnologijom smanjit će vrijeme izrade i poboljšati kvalitetu proizvoda. Zbog stalnih promjena te napretka znanosti i tehnologije od računalnog tehničara u strojarstvu očekuje se i nakon završetka školovanja, stalno stručno usavršavanje na dodatnim seminarima, ovisno o tipovima upravljačkih naprava, praćenje novije stručne literature i publikacija. Nakon završene srednje strojarske tehničke škole četverogodišnjeg trajanja strojarski računalni tehničar ima dobru osnovu za nastavak školovanja na višoj školi ili fakultetu strojarstva, kao i na fakultetima srodnih struka.